הודעות מיידיות

להזכירכם אסיפה כלילית היום - ( חברי אגודה חקלאית)
להזכירכם אסיפה כלילית היום - ( חברי אגודה חקלאית)