איסוף מידע בנושאי ביטחון ומסירת פרטים לפתיחת השערים

קבצים מצורפים:

VM-19059

לתושבי בית שערים שלום!

כפי שכבר פורט במכתבים ועדכונים שהופצו לציבור על שינוי במדיניות השמירה במושב, אנחנו רואים לנכון לעדכן כי בסוף חודש ספטמבר 2019, יחלו לפעול 5 שערים היקפיים חדשים.

בהזדמנות זו נודה לשומרים אברהם ונדב כץ על עבודתם המסורה לטובת כולנו.

השערים החדשים נמצאים בתהליך הקמה בימים אלו. שער הכניסה מוחלף לשער חדש, ו-4 שערים חדשים מותקנים במקום השערים הישנים. שער הכניסה הישן יועתק לכביש הכניסה לרמת ישי (רח' הכלנית), וסגירתו/פתיחתו תהיה זהה לשעות הקודמות בסגירה הידנית.

כחלק מתהליך שינוי השמירה שנעשה, הוחלט על הקמת השערים, כאמור. ועדת ביטחון גיבשה מדיניות המתחלקת לשניים:

  1. אישורי כניסה (הרשאות) לתושבי בית שערים
  2. אישורי כניסה לגורמי חוץ (קרובי משפחה, בעלי עסקים, עובדי משק, שוכרים, מועצה וכו')

אישורי כניסה לתושבי בית שערים יינתנו לכל משפחה. כלומר, כל משפחה יכולה לקבוע אילו מספרי טלפון לבני/ות משפחה יזוהו ויוכלו לפתוח את השערים.

אישורי כניסה לגורמי חוץ כמו: קרובי משפחה, פועלים במשק, שוכרים, עובדים במושב וכו' - כל אלו יופנו למזכירות למילוי טופס קצר, כאשר על הטופס חייב לחתום בעל המשק/המעסיק/המשכיר וכו' - לאימות. ללא חתימות מתאימות - לא נוכל לאפשר פתיחת השערים.

פתיחת השערים יכולה להיעשות באחד משתי דרכים:

  1. שימוש באפליקציה (יישומון) שבו מופיעים כל השערים המאושרים לפתיחה (על כך בהודעה נפרדת).
  2. חיוג למס' טלפון לפתיחת השער (בבית שערים יהיו 5 מספרים שונים, אחד עבור כל שער).

כדי לאסוף את כל המידע ולהזין אותו למערכות, אנחנו מבקשים את עזרתכם במילוי השאלון בקישור בסוף המכתב. יש למלא פעם אחת בלבד לכל תא משפחתי/בית.

השאלון מורכב מ-2 חלקים:

  1. איסוף מידע עבור צח"י (צוות חוסן יישובי) של בית שערים - מסירת מידע כללי על כל בית ומשפחה לטובת הביטחון של כולנו, במקרה של מלחמה או אסון אחר. חשוב מאד לעתיד של כולנו!
  2. איסוף מספרי טלפון לטובת הזנת מערכת השערים.

קישור לשאלון:

https://forms.gle/ESMty4t4aepV9itF9

אנו בוועד המקומי, וועדת ביטחון וצח"י בית שערים מבקשים את עזרתכם ושיתוף הפעולה לטובת כולנו.