הודעות מיידיות

סגירת כביש 722 לצורך עבודות - 18.6.19, 21:00 - 05:00‎
סגירת כביש 722 לצורך עבודות - 18.6.19, 21:00 - 05:00‎