שמות רחובות - מכתב לציבור

קבצים מצורפים:

מכתב לציבור 12-2020 כולל טופס הסתייגויות

מצורף מכתב לציבור בנושא שמות הרחובות בבית שערים.