ועד מקומי

פרוטוקול ועד מקומי 13.2.19
פרוטוקול ועד מקומי 13.2.19