פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 10- מתאריך 30/4/2024

ועד מקומי • 15/5/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטקול ישיבת ועד מקומי מס' 10 - 30.4

תושבים יקרים שלום רב
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 10 מיום 30/4/24
לידיעתכם
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349