לוח פעילות המושב - חודש יולי

ועד מקומי • 6/7/2024 כניסות

https://www.aroundy.com/_sites/beitshearim/posts/53yHnQemzX8Vgfw7/N7Wj7Z.jpg
https://www.aroundy.com/_sites/beitshearim/posts/53yHnQemzX8Vgfw7/GVnT1C.jpg