סדר יום לישיבת ועד מקומי - יום ב' 5.2

ועד מקומי • 5/2/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לישיבת ועד מקומי מס3-2024 ליום 5.2 שבוע טוב ומבורך
מצ"ב סדר יום לישיבת ועד ביום ב'  5/2. 
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349