פרוטוקול ישיבת ועד מקומי חדש מתאריך 12/3/24

ועד מקומי • 31/3/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטקול ישיבת וועד מקומי מס 5 - 12.3

פרוטקול ישיבת ועד מקומי מס 6 - 12.3

תושבים יקרים שלום רב,
מצ"ב פרוטוקולים ישיבת ועד מקומי מיום 12/3/24
לידיעתכם
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349