הודעה חדשה

קשר עם התושב

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 13-19 מתאריך 29.04.19

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 13-19 מתאריך 29.04

מצורף פרוטוקול לעיון הציבור.

שעות פתיחת הדואר

שעות פתיחת הדואר :א' 11:00-12:30

ב'8:00-9:30

ג' 11:00-12:30

ד' 16:00-17:30

ה' 11:00-12:30

תמונות אחרונות

הרשמה - מנויים לבריכת נהלל! הקדימו להירשם!
הרשמה - מנויים לבריכת נהלל! הקדימו להירשם!