הודעה חדשה

הודעות מיידיות

ועד מקומי

לוח מודעות

הודעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

לוח אירועים

קשר עם התושב

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 13-19 מתאריך 29.04.19

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 13-19 מתאריך 29.04

מצורף פרוטוקול לעיון הציבור.

שעות פתיחת הדואר

שעות פתיחת הדואר :א' 11:00-12:30

ב'8:00-9:30

ג' 11:00-12:30

ד' 16:00-17:30

ה' 11:00-12:30

תמונות אחרונות

סגירת כביש 722 לצורך עבודות - 18.6.19, 21:00 - 05:00‎
סגירת כביש 722 לצורך עבודות - 18.6.19, 21:00 - 05:00‎