הודעה חדשה

שעות פתיחת הדואר

שעות פתיחת הדואר:

א' 11:00-12:30

ב' 8:00-9:30

ג' 11:00-12:30

ד' 16:00-17:30

ה' 11:00-12:30

תמונות אחרונות

הרשמה  לשנה  הבאה  לצהרון
הרשמה לשנה הבאה לצהרון