הודעה חדשה

הודעות אחרונות

הודעות למשקים - אגודה חקלאית

ועד מקומי

מזכירות

לוח מודעות

הודעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

לוח אירועים

שעות פתיחת הדואר

שעות פתיחת הדואר :א' 11:00-12:30

ב'8:00-9:30

ג' 11:00-12:30

ד' 16:00-17:30

ה' 11:00-12:30

תמונות אחרונות

מפגש עם בוגי יעלון
מפגש עם בוגי יעלון