דחיית ישיבת ועד מקומי מהיום ליום שני, 5.9.22

הודעות מיידיות • 29/8/2022 כניסות


בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349