ברכת מזל טוב *לאמיר ונעמה ברקוביץ' להולדת בנם, נכד לרמי ומיר ...

גיל גורייבסקי - מזכיר המושב • 26/11/2021 כניסות

ברכת מזל טוב *לאמיר ונעמה ברקוביץ' להולדת בנם, נכד לרמי ומירה*! רוו נחת ושמחה! מכל קהילת בית שערים 👼🎊

ברכת-מזל-טוב-לאמיר-ונעמה-ברקוביץ-לה