פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 08-2021 מתאריך 26.04.2021.pdf

ועד מקומי • 2/5/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 08-2021 מתאריך 26.04

מצורף לעיון הציבור.

--
גיל גורייבסקי
מזכיר מושב בית שערים - ועד מקומי
052-8226884