פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 7.11.22

ועד מקומי • 14/11/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 21-2022 מתאריך 7.11

תושבים יקרים
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 7.11.22
ישיבת הועד הבאה תתקיים ביום ב' 21.11.22
לידיעתכם
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349