דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2020 - ועד מקומי

ועד מקומי • 19/1/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

דוח ועדת ביקורת 2020

מצורף דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2020 - ועד מקומי בית שערים.