דוח ועדת ביקורת של הוועד המקומי לשנת 2019

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

דוח ועדת ביקורת 2019

מצורף לעיון הציבור.