שערים אלקטרוניים - הנחיות קליטת מספרים והורדת יישומון (אפליקציה)

ועד מקומי • 3/10/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

התקנת אפליקציה

מצורף קובץ עם הנחיות.

מספרי הטלפון לשערים:

שער/מיקום מס' טלפון

ב. שערים - כניסה 050-671-1741

ב. שערים - שומן/נהלל 050-671-1796

ב. שערים - פלדמן 050-671-1726

ב. שערים - רויניק/טל 050-671-1735

ב. שערים - בית עלמין 050-671-1727