שמירה - אבטחת המושב - ארגון מחדש.

ועד מקומי • כניסות

שמירה ואבטחת המושב

הועד המקומי פועל במהלך השנה האחרונה לבדיקת המערכות המצוינות הפועלות במושב ולחשיבה כיצד ניתן לייצר במסגרת התקציב הנתון שיפור במתן השירותים לתושבים.

על כלל המהלכים והבדיקות שעשינו אפרסם הודעה נוספת בעתיד.

במסגרת תהליך הבחינה העצמית, תוך חידוש, חיזוק והעצמת הוועדות השונות, בדקנו יחד עם הוועדות מה ניתן לעשות כדי לשפר מחד והאם ניתן גם לחסוך ולהתייעל.

הוצאה גדולה מאוד מתקציב המושב הינה השמירה.

וועדת בטחון הרימה את הכפפה ויצאה ללמוד ולחקור את הקורה סביבנו, בטבעון, ברמת ישי, וכמובן ביישובי המועצה.

בסקר ראשוני שנערך לא נמצא כל קשר ברור בין אבטחה אקטיבית (אדם שומר בשער) לרמת הפריצות והביטחון הסביבתי, למעט תחושת הביטחון הסובייקטיבית.

לאחר קבלת תוצאות הסקר העמקנו ובדקנו את החלופות ושיטות האבטחה בישובים האחרים, כלומר העלויות והתוצאות של שיטות האבטחה השונות על הבטחון האישי ושל רכוש התושבים והחקלאים.

עד היום מתחלק תקציב הביטחון שווה בין הועד המקומי לועד האגודה. התקציב הכולל הינו כ 200 אש"ח.

לאור התוצאות של המחקר הראשוני והנוסף, נפגשנו עם מנכ"ל המועצה, קב"ט המועצה, ועוד גופים כדי לקבל סטטיסטיקה רשמית מהמשטרה וגם את הפרספקטיבה של המועצה למסקנות שהחלו להתגבש.

בתהליך הובהרו הנקודות הבאות:

  1. המשפיעים המרכזים על רמת הביטחון הם מידת הקרבה ליישוב בעל שיעור עבריינות גבוה, ומיגון טבעי (הר , דרכי גישה, ואדי עמוק וכו' )
  2. הפריצות בשנים האחרונות כבר לא קורות רק בשעות הלילה אלא בכל שעות היום, והנפגעים הם מכל המגזרים: הן פרטי, הן מלאכה והן החקלאות.
  3. בהיבט המשטרתי – שומר הנמצא פיזית מומלץ מאוד, אך האפקטיביות ורמת ההרתעה הגבוהה ביותר באה ממצלמות. מצלמות טובות יודעות הן להרתיע (מדובר במספר מצלמות) ובעיקר לאתר את מי שביצע את הפריצה, זאת בעיקר על ידי צילום מספרי הרכב ( כמובן שיש כלי רכב גנובים, לוחיות גנובות וכו').

לאחרונה, גם אצלנו במושב איתרו ותפסו את גנב השתילים אצל שוקי באמצעות מצלמות.

לאחר הדיון במועצה הוחלט לבדוק לעומק את עלויות החלפת השמירה האקטיבית בשמירה פסיבית.

נמצא כי החלפת שערים בכל הצירים שיש בהם שערים היום והוספת מצלמות, עלותה כשנת שמירה אחת.

השלמת הפרויקט תחסוך לועד המקומי כ-10% מהתקציב השנתי וכמובן סכום זהה לאגודה החקלאית.

לאור האמור הוחלט בוועד המקומי ובוועד האגודה לצאת למהלך.

חסרונות המהלך:

  1. ויתור על שומר המפעיל שיקול דעת ומונע כניסת רכבים חשודים וכאלו שנכנסים בצמוד אחרי רכב מורשה.
  2. ויתור על שומר המהווה כתובת לכל מצוקה, גם שאינה ביטחונית, במהלך שעות הלילה.

יתרונות המהלך:

  1. אבטחה של 24 שעות באמצעות מצלמות – הגדלת ההרתעה ומתן אפשרות לזיהוי מי שביצע גניבה או פריצה.
  2. הגדרת/הוספת שעות פעילות השערים לפי צרכים ורצון ועדת ביטחון , ובנוסף קלות תפעול שערי החקלאות בשעות הלילה לריסוס וכו'.
  3. חיסכון כספי.

הוקמה וועדה ברשות מתן צהרי, יו"ר ועדת ביטחון, יחד עם נציגי הוועדים, שאיתרה ספקים, קיבלה הצעות מחיר, התדיינה אין סוף דיונים ופגישות על מפרטים טכניים, צורת פתיחת השערים, התרעה על מספרי רכב חשודים וכו'.

מתן נסע לבדוק ביצועים של המציעים השונים בשטח ולבסוף נבחרו 3 קבלנים: קבלן שערים, קבלן חשמל וקבלן מצלמות, זאת על מנת להגיע לרמת הביצוע הגבוהה ביותר שניתן, בעלות הנכונה ביותר לאיכות.

במקביל נעשתה פנייה לבעלי משקים כדי שיתנו את הסכמתם לחיבור חשמל וכולם נענו ברצון.

אנו תקווה שהמערכת תפעל לפני החגים.

בקרוב תגבש ועדת בטחון את מדיניות קבלת הגישה לשערים, תפיץ את המידע ותאסוף את מספרי הטלפון המורשים מהתושבים.

אנו מבקשים את התושבים להתאזר בסבלנות בזמן הטמעת המערכת. נשמח לקבל משוב בזמן אמת.

אנא עקבו אחרי הפרסומים של ועדת בטחון ושתפו פעולה מהירה בהזרמת המידע שיתבקש על ידם.

בברכה,

צור שומן