פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 13.2.23

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 3-2023 מתאריך 13.2

תושבים יקרים מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 13.2.23
לידיעתכם,
שבוע טוב ובברכה

אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349