'בעמק' - הדיוור השבועי שלנו עם כל החדשות והעדכונים: המצוינות והמצוינים בספורט, פרויקט ראשוני להכשרה מותאמת ושילוב מקצועי של נשים מהחברה הערבית במערכת הגיל הרך במועצה, חנוכת מגרש משולב בבית לחם הגלילית ועוד ועוד

דיוור שבועי • 6/10/2022 כניסות


--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--