פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 4.9.23

ועד מקומי • 12/9/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 17-2023 מתאריך 4.9

תושבים יקרים
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי ולוח פעילות חודש ספטמבר
לעיונכם
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349

חודש ספטמבר