קתרדה עמק יזרעאל - תכנית לימודים

הודעות מהמועצה האזורית עמק יזרעאל • 18/2/2021 כניסות

מצורף קישור לחוברת הדיגיטלית של תכנית הלימודים תשפ"א

(סמסטר ב' 4/4/21) https://user-1723486.cld.bz/eyz-katedra-2020-21-b

הלימודים יתקיימו באופן מקוון, באמצעות זום.

מצורף הקישור להרשמה ולתשלום מקוון במערכת המיניפיי באמצעות כרטיס אשראי.

להרשמה לחצו:

https://www.minipay.co.il/pages/GeneralPayment.aspx?v=6004440

אפשרי גם בקישור שנמצא בחוברת בעמ' 4