פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 16 + סדר יום לישיבת ועד מס' 17

ועד מקומי • 1/9/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 16-2023 מתאריך 21.8

הזמנה לישיבת וועד מקומי מס' 17-2023 ליום 4.9

תושבים יקרים שלום רב,
מצורף לעיונכם
 - פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 16 מיום 21/8/23
 - סדר יום לישיבת ועד מקומי מס' 17 ליום 4/9/23

בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349