פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 15-2020 מתאריך 12.10.2020

ועד מקומי • 14/10/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 15-2020 מתאריך 12.10

מצורף לעיון הציבור.