זימון ישיבת ועד מקומי 30.12.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

זימון ועד מקומי 30.12

מצורף זימון.