זימון ישיבת ועד מקומי 30.12.19

ועד מקומי • 26/12/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

זימון ועד מקומי 30.12

מצורף זימון.