פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 03-2020 מתאריך 24.02.2020

ועד מקומי • 5/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 03-2020 מתאריך 24.02

מצורף.