נספח ב1 - בית שערים - הודעה בדבר בחירות לוועד מקומי ביישוב שיתופי שרוב תושביו אינם חברי אגודה

הודעות מהמועצה האזורית עמק יזרעאל • 20/8/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

נספח ב2 - בית שערים - הודעה בדבר קיום בחירות בוועד מקומי בישוב שיתופי שרוב תושביו אינם חברי אגודה

חוברת הסברה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות 2023

תושבים יקרים שלום רב,
מצ"ב בעניין הבחירות לוועד המקומי, הפרסומים הבאים:

1. נספח ב1 -  הודעה בדבר בחירות לוועד מקומי ביישוב שיתופי שרוב תושביו אינם חברי אגודה - בהתייחס לבית שערים. 
    מתפרסם גם על לוחות המודעות בישוב ובאתר המועצה
2. חוברת שהוציאה המועצה -מידע והנחיות לגבי בחירות לרשויות המקומיות 2023.

הועד המקומי שב וממליץ לכל מי שמתעניין באפשרות להיות חבר בועד המקומי בבחירות הקרובות שיתקיימו בסוף אוקטובר,
להגיע כצופה לישיבות הועד המקומי שמתקיימות פעמיים בחודש בימי ב' בין השעות 20:00-22:00 במזכירות המושב.
ישיבת הועד הקרובה תתקיים מחר.
מוזמנים.

בברכת שבוע טוב

בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349