חברי צוות פרויקט "קהילה לדורות"

שימושון • כניסות

איה יונה
אורנה סירקין
אילה רקובר
זוהר שחר
שלומית עפרוני
טובה שביט