ארגון הרופאים הווטרינרים - טיפול בבע"ח של תושבים מבודדים עקב חדש לחשיפה ל"קורונה"

ועד מקומי • 18/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה 2 הנחיות להוצאת כלבים מבתי מבודדים (002)

מצורף מכתב מארגון הרופאים הווטרינרים.