פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 1/5/23

ועד מקומי • 10/5/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

לוח פעילות חודש מאי

פרוטוקול חתום ישיבת ועד מס 6 לאישור מאזן 2022

מועצה- בדיקת עודף תקציבי 2021 (2)

מכתב למועצה לגבי בדיקת יתרות לשנת 2021 בדוח המבוקר (5)

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 7-2023 מתאריך 1.5

תושבים יקרים שלום רב,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 1/5/23 וכן מסמכים נלווים לעיונכם.
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349