פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 4.7.22

ועד מקומי • 10/7/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 13-2022 מתאריך 4.7

תושבים יקרים,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי שהתקיימה בתאריך 4.7.22

בברכת שבוע טוב ומבורך
אילנה הרמן רואש 
מנהלת הישוב
מזכירת ועד מקומי - מושב בית שערים