ועדת פרט

שימושון • כניסות

חברי ועדת פרט

תפקיד הוועדה לתת מענה ותמיכה לותיקי המושב ולכל תושב הזקוק לעזרה

מירה ברקוביץ'

תמנה צהרי

נוגי עפרוני

אורלי שור

קרן לורבר