ועדת פרט- תפקידה לתת מענה ותמיכה לותיקי המושב ולכל תושב הזקוק לעזרה.

שימושון • 25/12/2017 כניסות

להלן חברי ועדת פרט -

מירה ברקוביץ'

תמנה צהרי

נוגי עפרוני

אורלי שור

איילה זרחיה רקובר

קרן לורבר