פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 18.7.22

ועד מקומי • 22/7/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 14-2022 מתאריך 18.7

פרוטוקול ועדת תיאום מתאריך 4

תושבים יקרים שלום רב,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 18.7.22
צורף לעיונכם גם פרוטוקול ועדת תיאום מיום 4.7.22
סוף שבוע נעים
בברכה,
אילנה הרמן רואש 
מנהלת ישוב בית שערים
נייד:  054-3302349