כניסת אורחים לבריכה

דיתי רויניק • 24/6/2020 כניסות

כניסת אורחים לבריכה בשבת שלום על מנת לעמוד בהנחיות הקורונה הכניסה בשבת למנויים בלבד. מבקש לא להזמין אורחים שאינם נכללים במנוי. לידיעת באי הבריכה חובה לעטות מסכות. רחצה מהנה יאיר מור