הודעה מהמועצה: פתיחת קבוצה חברתית עבור ילדים עם צרכים מיוחדים

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פתיחת קבוצה חברתית עבור ילדים עם צרכים מיוחדים

פתיחת קבוצה חברתית עבור ילדים עם צרכים מיוחדים

summday_4448516142