פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 18-2020 מתאריך 23.11.2020

ועד מקומי • 29/11/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 18-2020 מתאריך 23.11

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 18-2020 מתאריך 23.11.2020