מכתב לצרכנים על שינוי באיכות המים

הודעות מיידיות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לצרכנים על שינוי באיכות המים - לקראת ניסוי העלאת ספיקות סינון

מצורף מכתב מחברת מקורות.