פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 7.8.23

ועד מקומי • 14/8/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 15-2023 מתאריך 7.8

תקציב עלות חומש מדרכה ברחוב העמק 13

תושבים יקרים שלום רב,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 7.8.23

ישיבת הועד הבאה תתקיים ביום שני, 21.8

מזמינים את כל מי ששוקל ו/או מתעניין בהשתתפות בבחירות לועד המקומי הבא
להגיע לישיבה זו ולאלו שיבואו בהמשך.

בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349