חברי ועדת ביטחון

שימושון • כניסות

חברי ועדת ביטחון:

מתן צהרי - יו"ר

שוקי שור
צור שומן
אייל צהרי
רמי ברקוביץ'