פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 22.19 מתאריך 29.07.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 22.19 מתאריך 29.07

מצורף לעיונכם/ן.