הודעה על הפסקת מים - 29.03.2020

מזכירות • 26/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

BS-20023

ביום א', 29.03.2020, בין השעות 09:00-12:00, תתקיים הפסקת מים. מצורפת מודעה.