פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 5.9.22

ועד מקומי • 29/9/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 18-2022 מתאריך 19.9

תושבים יקרים שלום רב,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 5.9.22
לעיונכם
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349