מכתב לתושבים בנושא חזיתות הבתים והמשקים

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

BS-19071

מצורף מכתב.