פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 02-2021 מתאריך 18.01.2021

ועד מקומי • 19/1/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 02-2021 מתאריך 18.01

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 02-2021 מתאריך 18.01.2021.