הודעה בנושא החלפת מדי מים - מושב בית שערים

מזכירות • 6/6/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

BS-21069

לחברי ותושבי בית שערים - שלום רב,
מצורף מכתב לציבור משתמשי המים, בנושא החלפת מדי מים בבית שערים.

בברכה,
גיל גורייבסקי
מזכיר מושב בית שערים - אגודה שיתופית חקלאית
04-983-3225
052-822-6884