טיפול בצמחיה ועצים הפולשים מהגינות למרחב הציבורי

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

VM-19012

שלום רב,

מצורף מכתב פנייה מהוועד המקומי ו-ועדת איכות סביבה וגינון.