סדר יום לישיבת ועד מקומי שתתקיים ביום ב' 6/6/2022

ועד מקומי • 2/6/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לישיבת ועד מקומי מס' 11-2022

תושבים יקרים שלום,

מצ"ב סדר יום ישיבת ועד מקומי

שתתקיים ביום ב' 6/6/2022 בשעה 20:00 במזכירות הועד.