דיווחי מעסיקים ועובדים לביטוח לאומי בתקופת הקורנה - עדכון ורענון

מזכירות • 30/7/2020 כניסות

מועבר לציבור בית שערים באדיבות האגודה החקלאית.

בברכה,
גיל גורייבסקי
מזכיר מושב בית שערים - אגודה שיתופית חקלאית
04-983-3225
052-822-6884


דיווחי מעסיקים ועובדים לביטוח לאומי בתקופת הקורנה - עדכון ורענון
בועז מקלר שות' רואי חשבון

אם אינך רואה מייל זה לחץ/י כאן

דיווחי מעסיקים ועובדים לביטוח לאומי בתקופת הקורנה  - עדכון ורענון


חוזר מס' 56/2020

עם התפרצות מגפת הקורנה עובדים רבים הוצאו על ידי המעסיקים לחל"ת והיו זכאים לדמי אבטלה או מענק הסתגלות מהמוסד לביטוח לאומי.
בעקבות הגל השני של התפרצות הנגיף, החליטה הממשלה על הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמתן מענק ההסתגלות עד ליום 30.06.2021, גם למי שנגמרו ימי הזכאות לדמי אבטלה.

עובד שהופסקה עבודתו לראשונה, הוצא לחל"ת, פוטר או התפטר – המעסיק ידווח בשני קבצים:

להמשך קריאה לחץ כאן
Facebook
Twitter
Website

Copyright © 2020 Boaz Mekler, All rights reserved.
-----------------------------------------

כתובתנו:
סניף תל אביב
בית הקיבוץ הארצי
רח' ליאונרדו דה-וינצ'י 13,
ת.ד. 40028, תל-אביב 61400