מהמרפאה

מזכירות • כניסות

הודעה

 בתאריכים 18.8.19 – 1.9.19

ד"ר עיני ענת תהיה בחופשה

 ביום ראשון 18.8.19 יהיה רופא מחליף בין השעות 13.00-14.40

 בכל פניה, בקשה ושאלה

 אפשר לפנות להגר במרפאה

 

                                                      בברכה

                                                   צוות המרפאה