סדר יום לישיבת ועד מקומי 22/1/24 בשעה 19:30

ועד מקומי • 21/1/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לישיבת ועד מקומי מס2-2024 ליום 22.1

שלום רב,
מצ"ב סדר יום לישיבת ועד מקומי שתתקיים יום שני 22/1/24 בשעה 19:30 במזכירות המושב.
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349