תקנות הפחת המואץ - עדכון

מזכירות • 17/11/2020 כניסות

מועבר לידיעת ציבור בית שערים באדיבות האגודה החקלאית.

בברכה,
גיל גורייבסקי
מזכיר מושב בית שערים - אגודה שיתופית חקלאית
04-983-3225
052-822-6884

תקנות הפחת המואץ - עדכון
בועז מקלר שות' רואי חשבון

אם אינך רואה מייל זה לחץ/י כאן

תקנות הפחת המואץ - עדכון


חוזר מס' 97/2020

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020.

התקנות קובעות כי לגבי ציוד שנרכש בין ה- 1 לספטמבר 2020 עד 30 ביוני 2021 יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת עפ"י דין.

להמשך קריאה לחץ כאן
Facebook
Twitter
Website

Copyright © 2020 Boaz Mekler, All rights reserved.
-----------------------------------------

כתובתנו:
סניף תל אביב
בית הקיבוץ הארצי
רח' ליאונרדו דה-וינצ'י 13,
ת.ד. 40028, תל-אביב 61400