הודעות מבית המועצה 05.12.2019

ועד מקומי • 5/12/2019 כניסות

מצורפות הודעות.

summday_6346798779 summday_4933191918 summday_6742294237 summday_2155353175