פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 1.19 9.1.19

ועד מקומי • 10/1/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 1.19 9.1